UWCIJFERSIN BALANS Bel 06 22 50 85 41

Uw cijfers in balans.
Daar draait het om bij het voeren van een administratie.

Voor ondernemers
Administratiekantoor Van Rijen is gespecialiseerd in het verzorgen van bedrijfsadministraties en belastingaangiftes voor ondernemers in het MKB, de agrarische sector, voor ZZP-ers en startende ondernemers.

Cijfers moeten u als ondernemer inzicht bieden in uw bedrijfsvoering. Ze zijn de basis voor correcte belastingaangiftes waarbij we natuurlijk zorgen dat u niet meer belasting betaald dan noodzakelijk. En evenwichtige cijfers vormen het uitgangpunt voor het uitzetten van de koers van uw bedrijf.

Uw administratie is in balans, als u op de hoogte bent van de financiële situatie van uw bedrijf waarbij de belastingaangiftes tijdig en correct bij de belastingdienst zijn ingediend. Door de cijfers periodiek met u te bespreken, wordt u niet achteraf geconfronteerd met verrassingen en kunt u uw focus volledig richten op uw bedrijf en kunt u tijdig sturen. Stuur voor een persoonlijk advies op maat een bericht naar info@kantoorvanrijen.nl.

Ook voor particulieren
Als particulier wilt u natuurlijk ook dat uw belastingaangifte zo optimaal mogelijk wordt ingediend. Administratiekantoor Van Rijen helpt u graag. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden via info@kantoorvanrijen.nl.

Boekhouding

Met een goede boekhouding krijgt u inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf. De uitkomsten kunt u gebruiken voor het doen van belastingaangiftes en het verkrijgen en behouden van financieringen.

Administratiekantoor Van Rijen verwerkt, indien gewenst, de totale financiële administratie van uw bedrijf. Natuurlijk kunt u ook zelf uw administratie voeren via een eigen administratieprogramma. Administratiekantoor Van Rijen kan u daarbij begeleiden, zodat u voldoende inzicht krijgt vanuit uw administratieprogramma.

Administratiekantoor Van Rijen kan op gebied van boekhouding het volgende voor u betekenen:

 • Verwerken van uw financiële administratie
 • Begeleiding bij een door uzelf gevoerde financiële administratie
 • Samenstellen van de jaarrekening
 • Opstellen van periodieke cijfers per maand of kwartaal
 • Opstellen publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel

Uw cijfers in balans
Mail naar info@kantoorvanrijen.nl of bel 06 22 50 85 41

Bedrijfsadvies

Als ondernemer bent u dagelijks bezig met de toekomst van uw bedrijf. Een boekhouding in balans geeft u hierbij het eerste inzicht. Deze boekhouding vormt de basis voor het opstellen van inzichtelijke begrotingen voor het uitzetten van de koers van uw bedrijf.

Middels een investeringsbegroting maakt Administratiekantoor Van Rijen inzichtelijk wat een investering voor gevolgen heeft op de bedrijfsvoering en de financiële situatie van uw bedrijf.

Met een liquiditeitsbegroting maakt Administratiekantoor Van Rijen inzichtelijk wat een wijziging in bedrijfsomstandigheden, zoals onvoorziene prijsschommelingen, voor invloed heeft op uw bedrijf. Een overschot of een te kort aan liquiditeiten wordt daarmee zichtbaar.

Tevens kan Administratiekantoor Van Rijen u van dienst zijn bij het aanvragen van subsidies en steunmaatregelen.

Voor agrarische ondernemingen kan Administratiekantoor Van Rijen, naast het opstellen van begrotingen, ook behulpzaam zijn met het maken van berekeningen in het kader van de meststoffenwet en het invullen van de Gecombineerde Opgave.

Administratiekantoor Van Rijen kan op gebied van bedrijfsadvies het volgende voor u betekenen:

 • Opstellen investeringsbegrotingen/-prognoses
 • Opstellen liquiditeitsbegrotingen/-prognoses
 • Begeleiden bij financieringsaanvragen
 • Aanvragen subsidies en steunmaatregelen
 • Opstellen berekeningen in het kader van de meststoffenwet
 • Invullen Gecombineerde Opgave

Uw cijfers in balans
Mail naar info@kantoorvanrijen.nl of bel 06 22 50 85 41

Belastingadvies

Vanuit een boekhouding die in balans is, kan Administratiekantoor Van Rijen de belastingaangiftes op een correcte wijze voor u verzorgen. Door volledig inzicht te hebben in uw bedrijfssituatie en financiële administratie worden de fiscale mogelijkheden voor uw bedrijf en voor u persoonlijk optimaal benut.

Door de cijfers scherp in beeld te hebben kunt u veel gerichter met de toekomst van uw bedrijf bezig zijn. Tevens geeft een goed inzicht in uw belastingpositie duidelijk rust.

Naast de belastingaangiftes voor bedrijven, verzorgt Administratiekantoor Van Rijen ook voor particulieren belastingaangiftes. Informeer eens vrijblijvend wat Administratiekantoor Van Rijen voor u als particulier kan betekenen.

Administratiekantoor Van Rijen kan op gebied van belastingadvies het volgende voor u betekenen:

 • Opstellen van allerlei belastingaangiftes
 • Verzorgen aanvragen Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vrijwillige Afschrijvingen Milieu-investeringen (Vamil)
 • Advies inzake samenwerkingsverbanden
 • Advies inzake herstructureren bedrijf / oprichten besloten vennootschap
 • Advies inzake (fiscale) gevolgen bedrijfsbeëindiging / bedrijfsonteigening
 • Advies inzake (fiscale) toepassing vrijwillige afschrijvingen, zoals Vrijwillige Afschrijvingen Milieu-investeringen (Vamil) en Willekeurige Afschrijving Startend Ondernemer (WASO)

Uw cijfers in balans
Mail naar info@kantoorvanrijen.nl of bel 06 22 50 85 41

Over ons

Administratiekantoor Van Rijen is opgericht door Jan van Rijen. Na afronding van zijn opleiding aan de HAS Den Bosch is hij bij diverse accountants- en administratiekantoren werkzaam geweest als relatiebeheerder en adviseur. Met ruim 25 jaar ervaring weet hij als geen ander wat u van een financieel adviseur verwacht en speelt hij in op uw behoefte aan inzicht over uw bedrijf.

Uit ervaring weet Jan dat tijdig en periodiek inzicht in de financiële en fiscale positie van hun bedrijf, ondernemers rust en vertrouwen geeft. Door dit inzicht zijn ondernemers minder tijd kwijt met het toelichten en rechtzetten van onvolkomenheden uit het verleden en kunnen ze zich echt bezig houden met de toekomst van hun bedrijf.

Meer weten? Informeer dan eens vrijblijvend wat Jan voor uw bedrijf kan betekenen. Stuur een mail naar jan@kantoorvanrijen.nl.